SUBSIDIE

Tegenwoordig is het belang van groendaken ook bij de overheid bekend. Steeds vaker moet er natuurinclusief gebouw worden

DUURZAAMHEID CERTIFICATEN

WAT IS EEN BREEAM-CERTIFICAAT

BREEAM is een internationale standaard voor het classificeren van gebouwen op duurzaamheid en energie-efficiëntie. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) kan worden toegepast op nieuwbouw (BREEAM-NL Nieuwbouw) en bestaande bouw (BREEAM-NL In-Use).

Het BREEAM-certificaat biedt een gestructureerd proces voor de beoordeling van de prestaties van gebouwen bij ontwerp, voltooiing en ingebruikname.

Met BREEAM krijg je als ondernemer inzicht in hoe je bedrijfsvastgoed presteert op duurzaamheid. Gebouwen die voldoen aan de BREEAM-NL Certificering blinken uit op bijvoorbeeld materiaalgebruik, energie-efficiëntie en een gezond binnenklimaat.

Op basis van een standaard voor een duurzaam gebouw geeft het certificaat aan welk prestatieniveau een gebouw heeft. De toepassing van een groendak op uw gebouw levert veel punten op voor het BREEAM-certificaat als voldaan wordt aan deze eisen.

WAT IS EEN LEED-CERTIFICAAT

LEED staat voor ‘The Leadership in Energy and Environmental Design’. Deze methode is ontwikkeld voor het beoordelen van de duurzame kwaliteiten van het ontwerp, de realisatie en het beheer van gebouwen. LEED beoordeelt op vijf milieuthema’s: duurzame locatie; efficiënt gebruik van water; energie en sfeer; materialen en middelen en kwaliteit van het binnenmilieu.

Op elk onderdeel kent LEED punten toe in verschillende gebouw categorieën die onder ‘groen’ kunnen worden beschouwd. Afhankelijk van de puntenscore kunnen de volgende beoordelingen verkregen worden: Certified, Silver, Gold en Platinum. Het programma is gebaseerd op de BREEAM-methodiek.
Meer informatie over het LEED-Certificaat vind je hier.

WELKE CERTIFICATEN HEEFT TOPGROEN?

TOPGROEN en haar medewerkers beschikken over de volgende certificaten:

Veilig werken op hoogte
Medewerker aanleg groendaken
Medewerker onderhoud groendaken
Voorman groendaken
Uitvoerder groendaken
Projectleider groendaken